INFORMACJE I WSKAZANIA DLA MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA

  1. Prosimy o zachować bezpiecznej odległość od innych użytkowników na częściach wspólnych budynków i w ich otoczeniu (1,5 – 2 metra), oraz zakrywanie ust i nosa maseczką.
  2. Prosimy ograniczyć kontakt z biurem Spółdzielni jedynie do środków komunikacji na odległość (telefon: 14 6265400, e-mail: s.m.sniezka@wp.pl)
  3. Prosimy ograniczyć zgłoszenia wymagające interwencji konserwatora do absolutnego minimum. Przy zgłoszeniu prosimy podać informację, czy Państwa mieszkanie jest objęte kwarantanną lub izolacją.
  4. W czasie prowadzenia przeglądów instalacji wewnętrznych w mieszkaniach prosimy o zakładanie maseczek, a w przypadku mieszkań objętych kwarantanną lub izolacją prosimy o zgłaszanie tego faktu do Spółdzielni celem zmiany terminu przeglądu.
  5. Prosimy o zaniechanie kontaktu z osobami sprzątającymi, a ewentualne Państwa uwagi prosimy kierować bezpośrednio do biura Spółdzielni
  6. Prosimy o częste przewietrzanie mieszkań
  7. Prosimy o powstrzymanie się od głośnych prac remontowych, aby nie zakłócać spokoju sąsiadów pozostających i pracujących w swoich mieszkaniach
  8. Prosimy o przestrzegania regulaminu porządku domowego, wzajemną empatię i zrozumienie dla innych mieszkańców pozostających w domach

JEDNOCZEŚNIE DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA ZASADACH HIGIENY NIEZBĘDNYCH W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMICZNEGO

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem działa pod nr telefonu: 800 190 590.