INFORMACJE I WSKAZANIA DLA MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA

INFORMACJE I WSKAZANIA DLA MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA

 1. Prosimy o zachować bezpiecznej odległość od innych użytkowników na częściach wspólnych budynków i w ich otoczeniu (1,5 – 2 metra), oraz zakrywanie ust i nosa maseczką.
 2. Prosimy ograniczyć kontakt z biurem Spółdzielni jedynie do środków komunikacji na odległość (telefon: 14 6265400, e-mail: s.m.sniezka@wp.pl)
 3. Prosimy ograniczyć zgłoszenia wymagające interwencji konserwatora do absolutnego minimum. Przy zgłoszeniu prosimy podać informację, czy Państwa mieszkanie jest objęte kwarantanną lub izolacją.
 4. W czasie prowadzenia przeglądów instalacji wewnętrznych w mieszkaniach prosimy o zakładanie maseczek, a w przypadku mieszkań objętych kwarantanną lub izolacją prosimy o zgłaszanie tego faktu do Spółdzielni celem zmiany terminu przeglądu.
 5. Prosimy o zaniechanie kontaktu z osobami sprzątającymi, a ewentualne Państwa uwagi prosimy kierować bezpośrednio do biura Spółdzielni
 6. Prosimy o częste przewietrzanie mieszkań
 7. Prosimy o powstrzymanie się od głośnych prac remontowych, aby nie zakłócać spokoju sąsiadów pozostających i pracujących w swoich mieszkaniach
 8. Prosimy o przestrzegania regulaminu porządku domowego, wzajemną empatię i zrozumienie dla innych mieszkańców pozostających w domach

JEDNOCZEŚNIE DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA ZASADACH HIGIENY NIEZBĘDNYCH W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMICZNEGO

 • Regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i często je dezynfekować.
 • Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je.
 • Nie obawiać się zwracać uwagi współmieszkańcom i innym osobom, aby nie kasłały i nie kichały w naszym kierunku.
 • Dbać, aby pomieszczenia były czyste, często wietrzone i higieniczne

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem działa pod nr telefonu: 800 190 590.