Statut

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Śnieżka” w Tarnowie zatwierdzony 12 czerwca 2019r.

Pobierz STATUT w wersji PDF