Organy

 

Zarząd:

Prezes Jerzy Płachta

Członek Zarządu/Główna KsięgowaHalina Kwiek

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Tomasz Łysoń

Z-ca Przewodniczącego – Kazimierz Barański

Sekretarz – Elżbieta Sawczak – Kuhl

Członek – Maria Baran

Członek – Elżbieta Gąsior