Spółdzielnia

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie na lokalnym rynku nieruchomości działa od przeszło 30 lat i zarządza zasobem składającym się z 22 budynków. Zasób ten stanowią budynki mieszkalne, usługowe, oraz kompleksy garażowe. Budynki nasze to budynki niskie do 5 kondygnacji, zlokalizowane w zielonej części miasta Tarnowa w dzielnicach Piaskówka i Starówka. Zabudowa, w której znajdują się zarządzane przez nas lokale mieszkalne i użytkowe charakteryzuje się nowoczesną architekturą i dogodną lokalizacją zapewniającą mieszkańcom z jednej strony komfort zamieszkiwania i wypoczynek, a z drugiej bliskość centrum miasta co powoduje, że lokale usytuowane w administrowanych przez nas zasobach są poszukiwane i chętnie nabywane na wtórnym rynku nieruchomości.

Organy

Zarząd

Prezes – Jerzy PłachtaCzłonek
Zarządu/Główna Księgowa – Halina Kwiek

Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Jerzy Kowalski

Z-ca Przewodniczącego: Małgorzata Mrzygłód

Sekretarz: Elżbieta Sawczak-Kuhl

Członek: Maria Baran

Członek: Stanisława Pułkownik