Nowa funkcjonalność strony www – trwają prace

Informujemy Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Śnieżka” w Tarnowie, że aktualnie trwają prace zmierzające do uruchomienia modułu strony internetowej przeznaczonego dla Członków Spółdzielni pod nazwą LOGIN. O sposobie dostępu i logowania będziemy Państwa informować indywidualnie.