Informujemy Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śnieżka” w Tarnowie, że aktualnie trwają prace zmierzające do uruchomienia modułu strony internetowej przeznaczonego dla Członków Spółdzielni pod nazwą LOGIN. O sposobie dostępu i logowania będziemy Państwa informować indywidualnie.