Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” z siedzibą w Tarnowie przy ul Romanowicza 38 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

1) wymiana okien na klatkach schodowych;

2) wymiana podwójnych drzwi wejściowych na klatkach schodowych;

3) wykonanie docieplenia ścian budynków z powłoką elewacyjną;

4) rozbudowa altan śmietnikowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Romanowicza 38 w Tarnowie w dniach 08.07.2020 – 22.07.2020 w godzinach pracy Spółdzielni (pn, śr, czw, pt, 7.00 – 15.00 oraz wt, 8.00 – 16.00 tel. 14 6265400, e-mail: s.m.sniezka@wp.pl., lub poprzez stronę internetową Spółdzielni.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 22.07.2020 do godz.15.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2020 o godz. 10.00 – bez udziału oferentów.
Wybrani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie o wyborze lub zaproszeniu do dalszych negocjacji.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert bez uzasadnienia, oraz unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez obowiązku podania przyczyn i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.