Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu remontu tarasu nad garażami podziemnymi w budynku S. M. „Śnieżka” w Tarnowie przy ul. Goldhammera 10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w dniach 18.03.2021 – 02.04.2021 w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r.

Termin publikacji ogłoszenia prasowego (Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI, oraz strona internetowa Spółdzielni) 17.03.2020.

Pliki do pobrania: