Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kominów i czyszczenie rynien w budynku S. M. „Śnieżka” w Tarnowie przy ul. Rogoyskiego 25A i 27

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w dniach 18.03.2021 – 02.04.2021 w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni

Pliki do pobrania: