Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu 2-ch balkonów, usytuowanych na elewacji zachodniej, w budynku S. M. „Śnieżka” w Tarnowie przy ul. Boya Żeleńskiego 6, oraz balkonów na elewacji wschodniej budynku przy ul. ks. P. Skargi 42

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ul. Romanowicza 38 do dnia 02.04.2021 do godz. 11.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2021 o godz. 10.00 bez udziału oferentów. Wybrani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie o wyborze lub zaproszeniu do dalszych negocjacji.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Jerzy Płachta Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” ul. Romanowicza 38 tel. 14 6265400, e-mail: s.m.sniezka@wp.pl

Termin publikacji ogłoszenia prasowego (Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI) 17.03.2020.

Pliki do pobrania: