Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i konserwacji poszycia dachowego z blachy wraz z remontem kominów w budynku S. M. „Śnieżka” w Tarnowie przy ul. Boya Żeleńskiego 6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w dniach 18.03.2021 – 02.04.2021 w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni

Termin publikacji ogłoszenia prasowego (Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI i strona internetowa Spółdzielni) 17.03.2021

Pliki do pobrania: