Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę podwójnych drzwi wejściowych na klatkach schodowych w budynkach S. M. „Śnieżka” w Tarnowie przy ul. Romanowicza 38 i 40

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w dniach 18.03.2021-02.04.2021 w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni 

Termin publikacji ogłoszenia prasowego (Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI), oraz termin zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni 17.03.2021

Pliki do pobrania: